مسیرهای ترمینال زاهدان in Camden Enterprise Hotel

  • June 24, 2020, 4:11 a.m.
  • |
  • Public

از این شهر برای شهرهائی در سراسر کشور سرویس عرضه می شود. از جمله این شهرها می‌شود به تهران، پایانه قم، اصفهان، مشهد مقدس، خواف، سبزوار، سرخس، پایانه بجنورد، اسفراین، پایانه بیرجند، نهبندان، سربیشه، قاین، حاجی آباد قاین، شلمچه، شیراز، آباده، پایانه کرمان، بم، رفسنجان، ایرانشهر، چابهار، خاش، سراوان، نیک شهر، فنوج، سرباز، کنارک، میلک، سوران، پایانه بندرعباس، مهران، پایانه یزد، میبد، بهاباد، پایانه گرگان، گنبدکاووس و رامیان اشاره کرد. بسیاری از این شهرها مقصد اصلی سفر نمی باشند، بلکه این شهر در مسیر سفری دیگر قرار دارد. از لحاظ اقتصادی به صرفه تر است که سفرها باهم ترکیب شوند تا اتوبوس به اصطلاح خالی حرکت نکند.

اتوبوس هائی نیز مسافرانی را به مقصد این شهر می آورند که شامل شهرهائی چون تهران (ترمینال جنوب)، اصفهان (پایانه کاوه)، هشترود، مشهد (پایانه امام رضا)، تربت جام، بجنورد، بیرجند، شیراز پایانه کاراندیش، کرمان، ایرانشهرف چابهار، بندرعباس، یزد، گرگان، گنبدکاووس، آق قلا و آزادشهر می باشد.
http://maask.tadbirblog.ir/post/14/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86.html


No comments.

You must be logged in to comment. Please sign in or join Prosebox to leave a comment.